ხარისხის გარანტია

ხარისხის ვალდებულება

ა. მხოლოდ ახალი და ორიგინალი ნაწილები;
ბ. გარანტია 12 თვე
გ. არ არის ყალბი: თუ რომელიმე ნაწილი აღმოჩენილია ყალბი, ჩვენ ვიღებთ დაბრუნებას ან შეცვლას უპირობოდ.

Top